Introductie
Coaching, therapie en Yoga Coaching
Behandeling en ondersteuning met Yoga Therapie

Inleiding

Om met de behandeling en ondersteuning met yoga therapie en yoga coaching te beginnen dient je kennis van specifieke yoga onderdelen op orde te zijn. In de volgende hoofdstukken ga je je daarin verder verdiepen. Die kennis heb je nodig om een behandelplan op te kunnen stellen. Voorafgaand aan het behandelplan maak je een specifieke yoga beoordeling, c.q. inschatting. In het Engels wordt hiervoor ook wel de term Assessment gebruikt. Die term blijven wij ook hanteren.

In de beschikbare Yoga therapie literatuur bestaan de behandelingen vaak uit een combinatie van asana beoefening, pranayama beoefening en meditatie beoefening. Omdat je al yoga docent bent, veronderstellen we dat je op deze gebieden enerzijds zelf vaardig bent en anderzijds ook in staat bent om mensen bij deze beoefeningen te begeleiden. We zullen daarom niet ingaan op de technieken, maar wel enkele inzichten achter deze gebieden aanstippen.

Met de asana beoefening hangt ook een analyse van het fysieke lichaam samen. Wellicht ben je bekend met de term bio-energetica:

Bio-energetica is een therapeutische zienswijze waarin het verband wordt beschreven tussen inperkende lichamelijke en geestelijke sensaties en ervaringen. Doel is om door lichamelijke bewustwording op het geestelijke vlak verlichting van beperkingen te bereiken.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bio-energetica_(therapie)

Kennis uit dit vakgebied sluit mooi aan op wat we met yoga therapie en coaching willen bereiken, nl. verlichting van beperkingen. Je leert er meer over in het hoofdstuk Lichaamsanalyse en karakterstructuren.

Naast de Bio-energetica vormt de Chakra-psychologie een belangrijke bron voor het verhelderen van lichamelijke en niet-lichamelijke klachten. De chakra’s hangen samen met de levensenergie die wij allemaal ervaren. Wanneer zich een blokkade voordoet in deze energie, manifesteert zich dat als een fysieke of mentale klacht. Voor een yogacoach kan kennis van de Chakra’s dus één van de handvatten zijn om te achterhalen waar de energie blokkeert.

Gerelateerd aan de Chakra- psychologie is kennis van de energielichamen ofwel de Kosha’s. Waar in de westerse wereld een scheiding tussen lichaam en geest is ontstaan, laat de leer van de Kosha’s ons zien, dat het lichaam bestaat uit 5 lagen, die als de schillen van een ui over elkaar heen liggen. Die lagen beïnvloeden elkaar van fysiek naar mentaal en spiritueel en vice versa. Ook hier geldt dus, dat inzicht in blokkades in de energielichamen ons kan helpen ons op een andere manier te verhouden tot klachten.

Ook maak je je basale kennis eigen uit de Ayurveda, de traditionele Indiase geneeskunde. Yoga en Ayurveda worden gezien als ‘zuster’ wetenschappen die elkaar over en weer hebben beïnvloed en wier ontwikkeling niet los van elkaar gezien kan worden.

De bestudering van deze achtergronden maakt het mogelijk om goed voorbereid aan een Yoga Assessment te beginnen en een behandelplan samen te stellen afgestemd op én met je cliënt.

Tot slot zal een aantal specifieke klachten aan de orde komen.

En echt tot slot: bekijk het filmpje van David Ellzey over het overstijgen van de beperkingen van de geest, wellicht een mooie inspiratie voor jouw eigen toekomstige coachingsactiviteiten:

0

Je winkelwagen