Wat is Power Yoga?

wat is power yoga

wat is Power Yoga?

Power Yoga is een krachtige en dynamische vorm van Yoga en is afgeleid van de Ashtanga Yoga vorm. Je voert fysieke houdingen, asana’s genaamd, direct na elkaar uit. Die fysieke houdingen ondersteun je met ademtechnieken, pranayama genaamd en visuele focus, drishti genaamd. De houdingen samen vormen een serie, waarbij de serie per les kan verschillen. De serie is een dynamische vorm van yoga. Door je aandacht met behulp van je adem te richten op de beweging en het ervaren van je lichaam, ontstaat het gevoel van ‘being in the zone’ of flow. Een serie begint met het zogeheten aarden: je laat je dagelijkse beslommeringen voor wat ze zijn en richt je op de les die komen gaat. Vervolgens worden Power Yoga zonnegroeten – Surya Namaskar – uitgevoerd. Daarna beoefen je achtereenvolgens staande, zittende en liggende houdingen. De les eindigt met een ontspanning waarin alle asana’s doorwerken in je lichaam.

wat is power yoga

En wat is dan Vinyasa Yoga?

Vinyasa Yoga is eveneens een dynamische vorm van Yoga en is ook afgeleid van de Ashtanga Yoga vorm. Vinyasa Yoga is een lichtere vorm van Yoga dan Power Yoga. Een serie begint met het zogeheten aarden: je laat je dagelijkse beslommeringen voor wat ze zijn en richt je op de Vinyasa Yoga les die komen gaat. Vervolgens worden specifieke Vinyasa zonnegroeten – Surya Namaskar genaamd – uitgevoerd. Daarna beoefen je achtereenvolgens staande, zittende en liggende houdingen (asana’s). Die asana’s ondersteun je met ademtechnieken, pranayama genaamd en visuele focus, drishti genaamd. De houdingen samen vormen een serie, waarbij de serie per les kan verschillen. De les eindigt met een ontspanning waarin al deze asana’s doorwerken in je lichaam.

Tonnie Goes PowerYoga


Effecten

Het is een misverstand te denken dat Power Yoga en Vinyasa Yoga slechts gericht zijn op het fysieke lichaam. De Yoga beoefening heeft naast fysieke ook mentale, emotionele en spirituele effecten. Die effecten komen daarom overeen met het aloude adagium: ‘mens sana in corpore sane’, ofwel een gezonde geest in een gezond lichaam. Alle bekende Yoga guru’s zoals Baron Baptiste, David Swenson en natuurlijk de grondlegger van de Ashtanga Yoga, Pattabhi Jois zelf benadrukken, dat de fysieke beoefening gezien kan worden als meditatie door beweging. Het uiteindelijke doel daarvan is het beteugelen van de wervelingen van de geest (zie de Yoga Sutra’s van Patanjali: yogash-chitta-vritti-nirodhah).

Je kunt bij ons verschillende Yoga opleidingen volgen. Naast Power Yoga bieden we ook een iets rustiger Yoga vorm aan, nl. Vinyasa yoga.

Lees verder over
de Power Yoga docentopleiding
Lees verder over
de Vinyasa Yoga docentopleiding

Vanaf 2021 starten we ook met een combi Power Vinyasa yoga opleiding, zodat je na afronding in 2 stijlen les kunt geven.

0

Je winkelwagen